Marta Kosiedowska

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Marta specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie korporacyjnym oraz w transakcjach zakupu i sprzedaży luksusowych jachtów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, transakcji na udziałach, transakcji na aktywach oraz doradztwie dotyczącym sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Marta jest doświadczonym prawnikiem w zakresie transakcji na rynku nieruchomości. Doradzała spółkom z grupy Strabag przy tego typu transakcjach (w tym zakup kilku nieruchomości w centrum Warszawy). Doradzała także na rzecz Immobel, Icon Real Estate i Kulczyk Silverstein Properties. Nadzorowała również transakcje zakupu luksusowych jachtów (w szczególności umowy z stoczniami włoskimi), reprezentując polskich i międzynarodowych Klientów w negocjacjach i wykonaniu umowy budowy jachtu.

Rekomendowany przez The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa handlowego, prawa spółek oraz fuzji i przejęć

Nieruchomości

Prawo spółek

Fuzje i przejęcia

Obsługa prawna luksusowych jachtów i łodzi

Italian Desk

Radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała również na wydziale prawa Libera Universitá degli Studi Sociali Luiss Guido Carli w Rzymie

Polski

Angielski

Włoski

Francuski