Mateusz Prokopiuk

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, transakcjach nieruchomościowych (na udziałach i aktywach), badaniu stanu prawnego nieruchomości, prawie spółek handlowych, fuzjach i przejęciach oraz finansowaniu inwestycji. Na początku swojej kariery Mateusz przeprowadził wiele badań stanu prawnego nieruchomości, lecz w centrum jego zainteresowań zawodowych wkrótce znalazły się transakcje sprzedaży/zakupu gruntów przeznaczonych na inwestycje biurowe, handlowe i mieszkaniowe. Negocjuje warunki finansowania dla dużych projektów deweloperskich, w tym centrów handlowych. Doradza także spółkom z innych branż w złożonych procesach finansowania inwestycji. Nadzoruje badania due diligence związane z obsługiwanymi przez siebie transakcjami. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie fuzji (w tym połączeń transgranicznych), przejęć oraz sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Ponadto Mateusz obsługuje procesy związane z przedsięwzięciami typu joint venture i zapewnia bieżącą obsługę prawną spółkom działającym w różnych sektorach rynku.

Finansowanie inwestycji

Nieruchomości

Prawo spółek

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Polski

Angielski