Upadłość & restrukturyzacja

Upadłość & restrukturyzacja

Kompleksowa pomoc prawna na rzecz dłużników i wierzycieli w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym postępowań z przygotowaną likwidacją, czyli tzw. pre-packiem, umożliwiającym płynne przejście przedsiębiorstwa upadłego na inwestora.

Wszystkie aspekty prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniach.

Identyfikacja przesłanek niewypłacalności i zgłoszenia wniosku upadłościowego we właściwym czasie.

Wybór najkorzystniejszego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności (cywilnoprawnej i karnej) osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Ocena skuteczności zabezpieczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Oddłużanie jednoosobowych przedsiębiorców po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, a także upadłości konsumenckiej.

Negocjacje z wierzycielami.

Postępowania sporne oraz karne związane z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Restrukturyzacja pozasądowa.

Postępowania sporne oraz karne związane z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Spory sądowe w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki, w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk, w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz innych związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?