Prawo spółek
Fuzje i przejęcia

Prawo spółek

Bieżąca działalność spółek handlowych

Zakładanie spółek prawa handlowego, ich przekształcanie, łączenie, likwidacja i upadłość.

Prawne aspekty organizacji spółek i tworzenie regulacji wewnętrznych.

Obsługa organów spółek, w tym opracowania projektów dokumentów, np. uchwał.

Zmiany w kapitale zakładowym i inne zmiany umów spółek oraz statutów, a także zdobywanie koncesji i pozwoleń.

Sporządzanie i negocjacje porozumień wspólników lub akcjonariuszy.

Obowiązki informacyjne w przypadku spółek, których akcje lub obligacje są przedmiotem zorganizowanego obrotu.

Restrukturyzacja

Umowy wspólników/akcjonariuszy

Umowy holdingowe oraz umowy o współpracy dla grup kapitałowych

Wdrażanie programów opcji menadżerskich


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?