Prawo własności intelektualnej
IT & TMT

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy we wszelkich aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony na każdym etapie podejmowanych przedsięwzięć

Wsparcie przy wyborze strategii ochrony praw własności intelektualnej, rejestracji praw, przygotowaniu umów, transakcjach obejmujących prawa własności intelektualnej.

Doradztwo na rzecz dużych, średnich i małych firm, w tym start-upów oraz polskich przedsiębiorców planujących ekspansję działalności na rynki zagraniczne.

Postępowania zgłoszeniowe i rejestrowe przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Postępowania sporne, w tym postępowania sprzeciwowe oraz o unieważnienie praw ochronnych i praw z rejestracji.

Spory o naruszenie praw wyłącznych przed sądami cywilnymi i karnymi.

Spory z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym o reklamę, ochronę oznaczeń i wyglądu produktów.

Zwalczanie handlu towarami podrobionymi i ochrony celnej.

Spory domenowe.

Umowy z zakresu przenoszenia i licencjonowania praw, w tym transferu technologii, umowy wdrożeniowe, dystrybucyjne, dotyczące know-how i trade-secrets.

Zarządzanie portfolio praw własności intelektualnej.

Umowy dla branży kreatywnej, w tym dotyczące korzystania z dóbr osobistych.

Spory o naruszenie dóbr osobistych.

Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych.

Badania due diligence.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?