Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych. Występujemy w sprawach związanych m.in. z nieruchomościami, kontraktami gospodarczymi, odszkodowaniami, dochodzeniem należności, sporami z zakresu prawa pracy.

Rozwiązywanie sporów i reprezentacja interesów stron.

Postępowania egzekucyjne.

Negocjacje ugodowe.

Prowadzenie spraw zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi.

Dochodzenie roszczeń przed sądami wszystkich instancji.

Prawo karne gospodarcze

Sprawy karne związane z obrotem gospodarczym. Występowanie zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonego, w szczególności w sprawach przestępstw „białych kołnierzyków”, w sprawach karnoskarbowych oraz w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną za wypadki przy pracy.

Spory o charakterze podatkowym

Reprezentowanie Klientów w znacznej liczbie sporów o charakterze podatkowym.

Italian Desk

Wsparcie Klientów wywodzących się z Włoch lub powiązanych z kapitałem włoskim w prowadzeniu sporów sądowych zarówno w Polsce i we Włoszech. Bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych związanych z zamówieniami publicznymi.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?