JUDr. Andrej Horňák

Advokátsky koncipient
Telefón: +421 232 113 047

Andrej zastupuje klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v súdnych, konkurzných a exekučných konaniach. V rámci svojej právnej praxe sa podieľal na viacerých komplexných projektoch pre našich významných klientov pôsobiacich v oblasti nehnuteľností. Úspešne viedol reštrukturalizáciu jednej zo známych outlet spoločností v Slovenskej republike.

Bankovníctvo & financie

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Expertné právne poradenstvo poskytuje prevažne v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a konkurzného práva. Špecializuje sa predovšetkým na civilné sporové konanie, vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie.

Andrej pôsobil niekoľko rokov na exekútorskom úrade a svoju právnickú prax absolvoval vo Výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Pravidelne vystupuje na seminároch a workshopoch v oblasti vymáhania pohľadávok. Je aktívnym autorom článkov a publikácií na odborných právnických portáloch

Slovensky

Anglicky

Maďarsky