JUDr. Andrej Horňák

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 232 113 047

Poskytuje právne poradenstvo renomovaným bankám a lízingovým spoločnostiam. Špecializuje sa predovšetkým na civilné sporové konanie, vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie. Zastupuje klientov v súdnych, konkurzných a exekučných konaniach. Ponúka klientom pomoc pri správe a riadení úverového portfólia. Poskytoval právne poradenstvo v procese reštrukturalizácie jednej z popredných outlet spoločností v Slovenskej republike.

Reštrukturalizácie

Insolvencie

Konkurzy

Sporová agenda

Vymáhanie pohľadávok

Bankovníctvo a financie

Nehnuteľnosti

Občianske právo

IP

IT

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora od roku 2015

S MPH od roku 2015

Zúčastnil sa stáže v Európskom parlamente

Predchádzajúce pracovné skúsenosti má z exekútorského úradu

Magisterské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Zúčastnil sa Letnej Univerzity
Lorand Eötvös, Fakulta práva, Budapeľť, Program: Európske právo, občianske právo, trestné právo

Vystupuje na seminároch a workshopoch v oblasti vymáhania pohľadávok

Publikuje na odborných právnických portáloch

Slovenský

Anglický

Maďarský