Soňa Martanovičová

Attorney at law
Telefón: +421 918 666 901

Soňa dlhodobo poskytuje právne služby v rámci celého spektra agendy real estate. Medzi jej klientov patria významní developeri, pričom participuje na všetkých fázach developerského procesu, vrátane due diligence nehnuteľností, právnych procesov spojených s prípravou územia, prípravou transakčnej akvizičnej dokumentácie, ako aj zmlúv na zabezpečenia financovania.

Bankovníctvo & financie

Daňové právo a transferové oceňovanie

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Výborne sa orientuje aj v súvisiacom segmente stavebného práva.

Okrem poradenstva pre súkromný sektor má skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v zmluvných vzťahoch aj pre významný subjekt z verejného sektora.

Nadobudla tak skúsenosti s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok a procesmi verejného obstarávania.

Expertné právne poradenstvo poskytuje aj v oblasti daňového práva. Svojim klientom radí v oblasti daňových predpisov a ich správnej aplikácie.

Vzhľadom na svoje skúsenosti je pre klientov pravou rukou aj pri zastupovaní v rámci daňovej kontroly, kde klientom zabezpečuje komplexný servis právneho zastúpenia od prvotnej analýzy predložených dokumentov až po uplatňovanie práv klienta v daňovom konaní, či už pred prvostupňovým daňovým úradom, alebo v konaní pred Finančným riaditeľstvom, prípadne v súdnom konaní.

Aj tieto skúsenosti Soňu posunuli k trestným konaniam, kde nadobudla cenné skúsenosti v trestných konaniach týkajúcich sa daňových trestných činov, či zastupovania klientov v trestných konaniach týkajúcich sa tzv. white-collar crimes, či korupčných trestných činov.

Právne poradenstvo poskytuje korporátnym klientom v pozícii poškodených v trestných konaniach.

Veľmi dôležitú časť jej praxe predstavuje zastupovanie klientov v súdnych konaniach, vrátane zložitých súdnych sporov týkajúcich sa nárokov subjektov verejného sektora, a to v rámci všetkých súdnych inštancií.

Pravidelne analyzuje otázky týkajúce sa spotrebiteľského financovania a ochrany spotrebiteľov.

V rámci tejto oblasti pomáha klientom v segmente spotrebiteľského financovania pri tvorbe a úprave ich vnútorných procesov a pri inkorporácii legislatívnych zmien do ich zmluvnej dokumentácie.

Slovensky

Anglicky