Soňa Martanovičová

Advokát
Telefón: + 421 232 113 031

Poskytuje komplexné právne služby v najmä v oblastiach nehnuteľností, konkurzov a reštrukturalizácii a v sporovej agende. Viedla niekoľko komplexných právnych auditov vrátane prípravy následnej zmluvnej dokumentácie pre všetky fázy developerských projektov. Často poskytuje asistenciu pri "brane" v daňových konaniach a súvisicich sporoch. Nadobudla významné skúsenosti v oblasti insolvencie a súdnych sporov. Poskytovala poradenstvo kľúčovým hráčom v segmente spotrebiteľského úverového financovania, tak v oblasti regulatoriky, ako aj nastavenia zmluvných vzťahov.

Právo nehnuteľností

Stavebé právo

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

Fúzie a akvízicie

Konkurz

Reštrukturalizácia

Sporová agenda

Advokát

Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2011

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského (Mgr. 2010)

Slovenský

Anglický