act legal Slovakia

V čom sme jedineční

Renomovaná slovenská advokátska kancelária s viac ako 15 ročnými skúsenosťami na trhu. Právny poradca významnému počtu klientov pôsobiacich v kľúčových odvetviach ako je IT, telekomunikácie a médiá, automobilový priemysel, zdravotníctvo a reality. Usilujeme sa využiť naše odborné skúsenosti a znalosti lokálneho právneho a obchodného prostredia v prospech našich klientov. Ponukou tímu právnikov s rôznymi špecializáciami sa snažíme zabezpečiť synergiu medzi potrebami klientov a ich aktivitami, ktoré sa dotýkajú viacerých právnych oblastí.

Viac ako 20 právnikov špecializujúcich sa na rôzne právne oblasti. Právny tím disponuje rokmi skúseností pri poskytovaní právneho poradenstva v komplexných právnych sporoch, pri národných/medzinárodných transakciách, projektoch a iných právnych záležitostiach v rôznych odvetviach práva, ako IT/TMT, duševné vlastníctvo, M&A, korporátne právo, riešenie sporov, daňové právo a transferové oceňovanie.

Medzi našich klientov patria veľké medzinárodné a národné spoločnosti a stredne veľké spoločnosti aktívne najmä v oblasti IT a TMT, v automobilovom, zdravotníckom a farmaceutickom priemysle. Právne poradenstvo poskytujeme aj finančným a úverovým inštitúciám, skupinám, jednotlivcom, podnikateľom a orgánom verejnej moci.

Špecializácie v oblastiach ICT práva, konkurzu a reštrukturalizácie, daňového práva a transferového oceňovania.

Spoľahlivosť, presnosť, vysoká profesionalita, široká sieť strategických partnerstiev na medzinárodnej úrovni.

Naše skúsenosti a odborné znalosti nám priniesli ocenenie v súťaži „Právnická firma roka“ organizovanej renomovaným odborným časopisom TREND a vydavateľstvom EPRAVO. V roku 2016 MPH advokátska kancelária získala odporúčania v celkovo 7 kategóriách (Právo informačných technológií, Právo obchodných spoločností, Reštrukturalizácia a insolvencia, Duševné vlastníctvo, Pracovné právo, Sporová agenda, Daňové právo) a v roku 2015 získala v kategórii Reštrukturalizácia a insolvencia hodnotenie „veľmi odporúčaná“.

Klienti sa môžu na MPH advokátska kancelária obrátiť so zadaniami, ktoré je potrebné vypracovať aj v inom jazyku ako v slovenčine. Naši právnici hovoria po česky, maďarsky, anglicky, rusky, nemecky a taliansky.

Ak podnikáte na Slovensku, plánujete na Slovensku investovať alebo ak hľadáte právnu podporu pri riešení otázok slovenského práva, neváhajte sa na nás obrátiť.

0
xx
0
xx
0
xx

act legal Jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre medzinárodné spoločnostu, korporátnych klientov, investorovm podnikateľov a vedúcich pracovníkov.

Prečo s nami pracovať