act legal Slovakia

V čom sme jedineční

Našim klientom vytvárame silné právne zázemie pre ich dlhodobé investície aj každodenné rozhodnutia. Máme schopnosť porozumieť a vidieť veci v súvislostiach. Pri právnych konzultáciách aktívne využívame všetky odborné synergie. Či ide o technológie, zdravotníctvo, finančné investície alebo ekológiu, detailná znalosť odvetvia je pre nás kľúčová. Myslíme a jednáme v mene klientov korektne a s najlepším úsudkom. Naše odporúčania sú jednoznačné, zrozumiteľné a s jasnou predstavou o ďalších krokoch, a ich právnych či biznis dopadoch. Ak stojíte pred dôležitým biznis rozhodnutím alebo náročným problémom s právnym dopadom, sme tu pre vás.

Tím act MPH advocates tvorí viac ako 20 právnikov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti právneho poradenstva a desiatky ďalších externých poradcov pre oblasť strategických investícií, daní či technológií. Sme súčasťou act legal skupiny, v ktorej pôsobí vyše 400 právnikov, finančných, daňových a biznis poradcov pôsobiacich v 11 právnych kanceláriách v 9 krajinách Európy. So silným expertným zázemím vieme veľmi promptne reagovať aj na netriviálne právne výzvy a vytvoriť pre klienta skúsený expertný tím s medzinárodným dosahom.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre korporátne právo, obchodné spolupráce, projekty a transakcie na Slovensku aj na medzinárodnom trhu. Špecializujeme sa na oblasti obchodného práva, fúzie a akvizície, konkurzy a reštrukturalizácie, daňové právo a transferové oceňovanie.

Jednoznačnosť v stanoviskách, schopnosť vidieť veci v súvislostiach a detailná znalosť odvetvia, v ktorom naši klienti pôsobia, sú pre nás kľúčové. Právne riešenia preto navrhujeme nielen s ohľadom na právne riziká, ale i riziká spojené aj so spôsobom podnikania alebo činnosť klientov. Naše odporúčania sú jednoznačné, zrozumiteľné a s jasnou predstavou o ďalších krokoch a ich právnych či biznis dopadoch. Naši klienti oceňujú férový, korektný a pragmatický prístup pri riešení projektov aj právnych sporov.

Právne poradenstvo poskytujeme pre desiatky spoločností so slovenským aj medzinárodným pôsobením, ktoré patria k lídrom vo svojej oblasti. Špecializujeme sa na poradenstvo pre odvetvia informačných technológií a telekomunikácií, automobilový, zdravotnícky a farmaceutický priemysel. Právne poradenstvo poskytujeme aj finančným inštitúciám, investičným skupinám, súkromným osobám a orgánom verejnej moci.

Myslíme si, že na poskytovanie právnych služieb je potrebné činnosť klienta poznať a byť súčasťou jeho strategických rozhodnutí alebo aktivít. To si vyžaduje vytvoriť priateľské prostredie, na ktorom nám záleží. Aj pri náročných projektoch zostávame ľuďmi a s klientami častokrát aj osobnými priateľmi.

Právne služby poskytujeme aj pre zahraničnú klientelu i medzinárodné korporácie. Ak podnikáte na Slovensku, plánujete na Slovensku investovať alebo ak hľadáte právnu podporu pri riešení otázok slovenského práva, neváhajte sa na nás obrátiť. Okrem slovenčiny poskytujeme služby vo viacerých jazykoch – česky, maďarsky, anglicky, rusky, nemecky a taliansky.

act MPH advocates je viacnásobným víťazom v súťaži Právnická firma roka, ktorú hodnotí nezávislá odborná porota. Opakovane sme zvíťazili a získali ocenenie Právnická firma roka v kategóriách Telekomunikácie, právo informačných technológií a Sporová agenda. V roku 2022 sme zvíťazili aj v kategórii Logistika a dopravné stavby. Vďaka profesionálnemu prístupu sme dosiahli hodnotenie „veľmi odporúčaná“ celkom v 14 kategóriách: Právo obchodných spoločností, Hospodárska súťaž, Reštrukturalizácia a insolvencia, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Fúzie a akvizície, Duševné vlastníctvo, Pracovné právo, Verejné obstarávanie, Sporová agenda, Daňové právo, Energetika a energetické projekty, Zdravotnícke právo, Právo životného prostredia a Compliance a „odporúčaná“ kancelária v kategórii Bankovníctvo a financie.

Vážime si všetky ocenenia a víťazstvá, ktoré sú ocenením našej dlhoročnej práce a výsledkov. A rovnako sme vďační za podporu a dôveru našich klientov a nasadenie našich advokátov a koncipientov, bez ktorých by sme tieto úspechy nedosiahli.

Aby sme držali krok s dobou, neprestávame sa učiť. Každý rok investujeme do vzdelávania nášho tímu nielen v oblasti práva, ale aj doplnkových biznis kvalifikácií, či nových technológií a nástrojov. Pravidelne vo forme mediálnych diskusií, blogov a školení poskytujeme konzultácie a praktické informácie k pripravovaným legislatívnym zmenám a ich dopad na podnikanie či život občanov.

0
expertov
0
žien v tíme
0
rokov mala naša najmladšia právnička, keď sa stala partnerkou

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať