Innowacyjne produkty

act legal Socialplan Calculator

Dzięki innowacyjnemu i sprawdzonemu kalkulatorowi kosztów restrukturyzacji, opracowanemu przez act legal Germany, za pomocą kliku kliknięć budżetujemy i monitorujemy koszty projektu restrukturyzacyjnego od pierwszego dnia planowania aż do jego zakończenia – niezależnie od tego, czy projekt obejmie kilka, czy kilka tysięcy pracowników, oraz niezależnie od tego, czy jest to zwykłe dostosowanie zdolności produkcyjnych, czy też złożony projekt relokacji.

act legal Socialplan Calculator


Zestawienie danych pracowników – Sukces wdrożenia

Dostarczymy niezbędne dane w jednym kompaktowym zestawieniu. Kalkulator kosztów restrukturyzacji zapewnia maksymalną przejrzystość dla pracowników objętych działaniami prowadzonymi w ramach takiego projektu.


Łatwe importowanie danych

Wystarczy kilka „kliknięć”, aby wczytać dane do naszych narzędzi i ustalić najlepszy model obliczeniowy dla danego projektu, uwzględniając przy tym szereg złożonych czynników.


Maksymalna przejrzystość

W ten sposób gwarantujemy nie tylko maksymalną przejrzystość, ale również przewagę negocjacyjną I wysoki poziom precyzji planowania.


Czynniki finansowe

Przede wszystkim bierzemy pod uwagę kwestie finansowe związane z każdym projektem.

Dr. Friederike Jawad, LL.M.

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 32

Dr. Stephan Schwilden, MBA

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 36

Innowacyjne produkty

A new level of contract drafting

Innowacyjne produkty

The Supplier Pool Tool

Innowacyjne produkty

Simple Contracting

Innowacyjne produkty

White Collar App

Innowacyjne produkty

act legal Socialplan Calculator

Innowacyjne produkty

LegalTegrity

Innowacyjne produkty

Aplikacja Dawn Raid App