Inovačno-technologický produkt

act legal Socialplan Calculator

Vďaka inovatívnej a osvedčenej kalkulačke nákladov na reštrukturalizáciu, ktorú vyvinula spoločnosť act legal Nemecko, plánujeme a monitorujeme náklady na váš projekt reštrukturalizácie stlačením tlačidla od prvého dňa plánovania po dokončenie opatrenia - bez ohľadu na to, či váš projekt ovplyvňuje niekoľko zamestnancov alebo niekoľko tisíc zamestnancov a bez ohľadu na to, či ide o čistú úpravu kapacity alebo komplexný projekt premiestnenia.

act legal Socialplan Calculator


Údajový list zamestnanca – Úspešnosť implementácie

Prijímajte všetky príslušné údaje v kompaktnom prehľade. Kalkulačka nákladov na reštrukturalizáciu zaisťuje úspešnosť implementácie vytvorením maximálnej transparentnosti pre zamestnancov ovplyvnených opatreniami pomocou niekoľkých kliknutí.


Ľahký import údajov

Iba niekoľkými „kliknutiami“ načítame vaše údaje do našich nástrojov – a určíme najlepší možný výpočtový model pre vaše potreby – rôzne vekové skupiny, dôchodkové plány, účinky prevodu spoločnosti, retencia.


Maximálna transparentnosť

Týmto spôsobom vám zaručujeme nielen maximálnu transparentnosť, ale aj zvrchovanosť rokovaní a vysokú úroveň dôvery vo vaše plánovanie.


Efekty výplaty

A samozrejme, vždy berte do úvahy účinky výplaty.

Dr. Friederike Jawad, LL.M.

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefón: +49 69 24 70 97 32

Dr. Stephan Schwilden, MBA

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefón: +49 69 24 70 97 36

Inovačno-technologický produkt

A new level of contract drafting

Inovačno-technologický produkt

The Supplier Pool Tool

Inovačno-technologický produkt

Rýchla kontrola reštrukturalizácie od act legal

Inovačno-technologický produkt

actPlay – naladí Vás, nech ste kdekoľvek!

Inovačno-technologický produkt

Jednoduché uzatváranie zmlúv

Inovačno-technologický produkt

Aplikácia White Collar

Inovačno-technologický produkt

act legal Socialplan Calculator

Inovačno-technologický produkt

LegalTegrity

Inovačno-technologický produkt

Aplikácia Dawn Raid