Fuziuni & Achiziții
Drept Societar
Drept Comercial

Fuziuni & Achiziții

Ne focusăm pe a oferi servicii juridice înalt calitative în domeniul dreptului societar, fuziunilor și achizițiilor și dreptului comercial.

Tipuri de tranzacții

Tranzacții strategice de acțiuni și active. Tranzacții cu capital privat. Tranzacții cu capital de risc. Contribuția de capital și procedura de conversie. Tranzacții de tip „management buy-in”. Tranzacții de tip „management buy-out”. Conversia creanțelor în acțiuni. Succesiunea companiei. Consiliere privind măsurile pieței de capital.

Ghidarea tranzacțiilor

Structurarea tranzacțiilor. Tactici. Procedura ofertei. Supravegherea camerei de date. Acorduri de confidentialitate. Scrisori de intenție. Acorduri de exclusivitate. Analiză „due diligence”. Conformitate ESG. Acorduri de cumpărare a companiei. Acorduri de investiții. Acorduri de câștig. Opțiuni de cumpărare și vânzare. Modele de investiții ale angajaților. Negocierea documentației de asistență. Controlul fuziunii. Protejarea guvernanței corporative. Soluții de mandat.

Finanțare

Măsuri de capital. Finanțarea achiziției. Achiziții cu capital împrumutat. Finanțare mezzanină. Aranjament de valori mobiliare.

Instituții și conducere

Exercitarea funcțiilor consiliului de administrație. Controlul legal al performanței.

Documentația

Acorduri de confidențialitate. Scrisori de intenție. Acorduri de exclusivitate. Contracte de externalizare. Contracte de lucrări și servicii. Opțiuni de vânzare și cumpărare. Contracte de leasing și licențe. Documentația interfeței. Acorduri de însoțire.

Gestionarea interfeței în proiectele de externalizare

Exercitarea funcțiilor consiliului de administrație. Controlul legal al performanței.

Aspecte ale dreptului muncii în proiectele de externalizare

Analiza „due diligence” pe legea muncii. Proiectarea și prevenirea transferului de operațiuni. Optimizarea costurilor cu personalul. Negocierea cu reprezentanții lucrătorilor. Bilanțul de interese și planurile de concediere. Aranjamente de transfer. Sprijin în interviurile cu angajații. Sprijin în timpul întâlnirilor companiei.

Dispute în proiectele de externalizare

Ajustarea prețurilor. Asigurarea drepturilor contractuale. Expertiză și opinie arbitrală. Arbitraje. Reprezentarea în instanțele civile.

Biroul Notarului Public

Legalizarea tranzacțiilor, măsuri de capital, furnizarea de garanții, procese de conversie, contracte ale companiei, modificări ale grupului de acționari, procese de înființare, adunări generale.


Contactul tău principal:
Selectează biroul local

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

România

Slovakia

The Netherlands

act legal Unicitate

Iată de ce act legal este principala alegere ca firmă de avocatură pentru întreprinderi internaționale, clienți corporativi, investitori, antreprenori și directori.

Motive pentru a lucra cu noi