Fúze a akvizice
Korporátní právo
Obchod

Fúze a akvizice

Zaměřujeme se na poskytování služeb špičkové kvality v oblasti korporátních služeb, fúzí a akvizic a komerčního práva.

Typy transakcí

Strategické a finanční investice. Akcie a podílové listy. Transakce soukromého kapitálu. Transakce rizikového kapitálu. Kapitálový vklad a postup přeměny. Management buy-in. Management buy-out. Akciové opční plány. Kapitalizace pohledávek.

Řízení transakcí

Strukturování transakcí. Taktika. Nabídkový proces. Organizace data roomu a due diligence. Dohody o mlčenlivosti. Dopisy o záměru. Hlavní podmínky. Termsheety. ESG (environmental, social and governance) compliance. Dohody o exkluzivitě. Dohody o převodu podílu. Investiční dohody. Sjednání výdělku. Nákupní a prodejní opce. Modely zaměstnaneckých investic. Vyjednávání podpůrné dokumentace. Řízení fúzí. Zabezpečení správy a řízení společností.

Financování

Kapitálová opatření. Akviziční financování. Mezaninové financování. Tichá společenství. Převeditelné půjčky. Dohody o bezpečnosti.

Instituce a management

Výkon funkcí správní rady. Právní kontrola výkonu.

Dokumentace

Dohody o mlčenlivosti. Dopisy o záměru. Dohody o exkluzivitě. Smlouvy o outsourcingu. Smlouvy o dílo a servisní smlouvy. Smlouvy o nákupu a prodeji opcí. Leasingové a licenční smlouvy. Doprovodné dohody.

Správa outsourcingových projektů

Výkon funkcí správní rady. Právní kontrola výkonu.

Pracovněprávní otázky v souvislosti s outsourcingem

Due diligence v pracovním právu. Návrh a prevence převodu činností. Optimalizace personálních nákladů. Jednání se zástupci zaměstnanců. Podmínky převodu. Podpora při rozhovorech se zaměstnanci. Podpora při jednáních společnosti.

Spory v souvislosti s outsourcingem

Nastavení ceny. Zajištění smluvních práv. Proces arbitrážního znaleckého posudku. Rozhodčí řízení. Zastupování u občanských soudů.

Notářská kancelář

Notářské úkony v souvislosti s transakcemi, kapitálovými opatřeními, zajištěním, procesy převodů, podnikovými dohodami, změnami ve skupině akcionářů, zakládacími procesy i valnými hromadami.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi