Obchod
Korporátní právo
Fúze a akvizice

Obchod

Zaměřujeme se na poskytování služeb špičkové kvality v oblasti korporátních služeb, fúzí a akvizic a komerčního práva.

Smluvní právo

Navrhování a vyjednávání smluv. Všeobecné obchodní podmínky. Konfigurace smlouvy. Odpovědnost a otázky týkající se záruk. Dohled nad promlčecími lhůtami. Šablony smluv. Uplatňování a obhajoba nároků.

Spory

Správa pohledávek. Zastupování před soudem. Prozatímní opatření. Arbitráže. Vyhnutí se soudnímu řízení. Zabavení domácích i zahraničních aktiv. Exekuce.

Každodenní záležitosti

Outsourcing právního oddělení. Obchodní korespondence. Taktika. Pokyny k vyjednávání při jednáních. Interní školení. Dočasné přidělení pracovníků.

Projektové řízení

Podpora v personálních záležitostech. Smluvní ochrana proti insolvenčním scénářům. Zastupování v insolvenčních situacích. Otázky DPH. Daňové členění. Vedení obchodních projektů. Záležitosti v oblasti ochrany údajů. Zvláštnosti antimonopolního práva a práva hospodářské soutěže. Kriminalita bílých límečků. Dodržování předpisů. Regulační požadavky. Veřejné zakázky.

Hospodářská soutěž

Kontrola procedury fúze. Soutěžní compliance programy. Podpora při šetření a dawn raid asistence. Nekalá soutěž. Horizontální a vertikální ujednání. Státní podpora.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi