Korporátní právo
Fúze a akvizice
Obchod

Korporátní právo

Zaměřujeme se na poskytování služeb špičkové kvality v oblasti korporátních služeb, fúzí a akvizic a komerčního práva.

Korporátní právo

Zakládání společností. Nastavení start-upů. Společenské smlouvy a stanovy. Struktura správy a řízení společnosti. Akcionářské dohody. Valné hromady. Zasedání představenstva a dozorčí rady. Změny základního kapitálu a související kapitálová opatření. Převody podílů, akcií nebo podniků. Podání u obchodních soudů a živnostenských úřadů.

Reorganizace

Uzavření ztrátových firemních sekcí. Outsourcing vedlejších činností. Optimalizace režijních nákladů a personální změny. Optimalizace personálních nákladů. Konverzní opatření. Provádění likvidací.

Oznámení a podání

Dohled nad správou a řízením společností. Compliance. Ad hoc požadavky na oznámení.  Vnitřní záležitosti. Poradenství ohledně výročních zpráv a povinných podání. Oznámení o hlasovacích právech.

Spory

Rozhodčí znalecké posudky. Arbitráže. Zastupování u občanských soudů.

Notářská kancelář

Notářské úkony v souvislosti s transakcemi, kapitálovými opatřeními, zajištěním, procesy převodů, podnikovými dohodami, změnami ve skupině akcionářů, zakládacími procesy i valnými hromadami.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi