Prawo spółek
Fuzje i przejęcia
Prawo handlowe

Prawo spółek

Zapewniamy niezrównaną jakość obsługi prawnej w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć.

Prawo spółek

Wybór odpowiedniej formy prawnej. Wprowadzanie start-upów na rynek. Umowy spółek. Zgromadzenia wspólników / walne zgromadzenia akcjonariuszy. Tworzenie i likwidacja struktury grup kapitałowych. Przekształcenia.

Reorganizacja przedsiębiorstw

Zamykanie działalności przynoszącej straty. Outsourcing zadań niestanowiących trzonu działalności. Optymalizacja kosztów ogólnego zarządu. Optymalizacja kosztów zatrudnienia. Przeprowadzanie likwidacji.

Wymagania w zakresie sprawozdawczości i dokonywania zgłoszeń

Zapewnienie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Zagadnienia w zakresie compliance. Dokonywanie wymaganych zgłoszeń. Doradztwo związane ze sprawozdaniami rocznymi.

Spory

Reprezentacja przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

Współpraca z notariuszami

Zawieranie umów w formie aktu notarialnego, ustanawianie zabezpieczeń, umowy / statuty spółek, zmiany struktury udziałowej / struktury akcjonariatu, zgromadzenia wspólników / walne zgromadzenia akcjonariuszy.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?