Prawo handlowe
Prawo spółek
Fuzje i przejęcia

Prawo handlowe

Zapewniamy niezrównaną jakość obsługi prawnej w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć.

Prawo umów

Tworzenie wzorów umów. Opracowywania ogólnych warunków. Zarządzanie umowami. Kwestie związane z odpowiedzialnością. Rozwiązywanie umów. Monitorowanie okresów przedawnienia roszczeń. Dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Spory

Zarządzanie wierzytelnościami. Reprezentacja przed sądami powszechnymi. Uzyskiwanie zabezpieczenia roszczeń. Postępowania arbitrażowe. Skarga pauliańska. Zajęcia aktywów krajowych i zagranicznych. Postępowanie egzekucyjne.

Bieżąca działalność

Outsourcing obsługi prawnej. Korespondencja związana z bieżącądziałalnością. Prowadzenie negocjacji handlowych. Szkolenia. Oddelegowanie pracowników.

Zarządzanie interfejsem

Wsparcie w zakresie spraw kadrowych. Reprezentacja w ramach postępowań upadłościowych. Kwestie związane z VAT. Tworzenie struktur podatkowych. Ochrona danych osobowych. Zagadnienia w zakresie prawa ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego. Przestępstwa gospodarcze. Compliance. Wymagania regulacyjne. Zamówienia publiczne.

Prawo ochrony konkurencji

Kontrola koncentracji. Postępowania antymonopolowe. Procedury zapewniania zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Postępowania wewnętrzne. Niezapowiedziane kontrole UOKiK. Zagadnienie z zakresu nieuczciwej konkurencji. Ograniczenia w zakresie porozumień horyzontalnych i wertykalnych.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?