Obchodné právo
Korporátna agenda
Fúzia a akvizícia

Obchodné právo

Zameriavame sa na poskytovanie bezkonkurenčnej kvality v oblasti korporátu, fúzií a akvizícií a komerčných právnych služieb.

Zmluvné právo

Nastavenia zmluvy. Zmluvné podmienky. Riadenie zákazky. Otázky zodpovednosti a záruky. Ukončenie zmluvných vzťahov. Dohľad nad premlčacími lehotami. Firemné upratovanie. Vzory zmlúv. Uplatňovanie a obrana akýchkoľvek druhov nárokov.

Spory

Správa pohľadávok. Zastúpenie pred súdom. Predbežné opatrenia. Arbitráž. Vyhýbacie konanie. Zaistenie domácich a zahraničných aktív. Vymáhanie.

Každodenné záležitosti

Externé právne oddelenie. Obchodná korešpondencia. Taktika. Usmernenie pre rokovania a priebeh rokovania. Vnútorné školenie. Dočasné preloženie.

Správa rozhrania

Podpora v personálnych otázkach. Zmluvy s ochranou proti platobnej neschopnosti. Zastupovanie v insolvenčných situáciách. Otázky DPH. Daňová optimalizácia. Poradenstvo v projektoch práva obchodných spoločností. Problémy s ochranou údajov. Zvláštnosti protimonopolného práva a práva hospodárskej súťaže. Zločiny bielych golierov. Súlad s právnymi predpismi. Regulačné požiadavky. Otázky verejného obstarávania.

Súťažné právo

Postup kontroly fúzií. Postup záväzkov. Súkromný postup vymáhania. Programy dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. Postup vyšetrovania a pomoc pri neoznámenej inšpekcii. Nekalá súťaž. Horizontálne a vertikálne obmedzenia. Štátna pomoc.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať