M&A
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten

M&A

Wij zijn erop gericht om juridische diensten van excellente kwaliteit te leveren op het gebied van ondernemingsrecht en fusies en overnames en commerciële aangelegenheden.

Transactietypen

Strategische en financiële beleggingen. Aandelen- en activatransacties. Private equity-transacties. Venture capital- transcacties. Kapitaalstortings- en conversieprocedures. Management buy-ins en anagement buy-outs. Aandelenoptieregelingen. Debt-equity swaps. Bedrijfsopvolging. Begeleiding bij kapitaalmarktmaatregelen. Fusies. Spin- offs. Omvormingen. Partnerovereenkomsten. Ttrustoplossingen en antikartelaspecten.

Begeleiding van transacties

Transactiestructurering. Tactiek, Biedprocedures. Dataroomorganisatie en due diligence. Geheimhoudingsovereenkomsten. Letters of intent. Contractvoorwaarden. Termsheets. Exclusiviteitsovereenkomsten. Aandelenkoopovereenkomsten. Naleving ESG-regelgeving. Beleggingsovereenkomsten. Earn-outregelingen. Koop- en verkoopopties. Werknemersbeleggingsmodellen. Onderhandeling over ondersteunende documentatie. Fusiecontrole. Bescherming van deugdelijk ondernemingsbestuur. Fiscale optimalisering. Off-shoreconstructies. Samenstelling van functionele en behoeftenspecificaties. Aanbestedingsprocedures. Benchmarking. Prijssystemen, Vaststelling van ondernemingsrechtstructuren. Re- insourcing. Begeleiding bij onderhandelingen en onderhandelingsmethoden. Antikartelaspecten. Gegevensbescherming. Deugdelijk ondernemingsbestuur en overheidsfinanciering.

Financiering

Kapitaalmaatregelen. Overnamefinanciering. Financiering bij een leveraged buyout. Mezzaninefinanciering. Stille vennootschappen. Converteerbare leningen en zekerheidstellingen.

Instellingen en management

Organisatie van verkiezingen en benoeming van leden van ondernemingsorganen. Overeenkomsten met directeuren en leidinggevenden. Beloningsmodellen. Advisering leden ondernemingsorganen. Begeleiding dagelijks bestuur. Medezeggenschapsaangelegenheden. Vertegenwoordiging op vergadering van ondernemingsorganen.

Documentatie

Geheimhoudingsovereenkomsten. Letters of intent. Exclusiviteitsovereenkomsten. Uitbestedingsovereenkomsten. Aannemings- en dienstverleningsovereenkomsten. Koop- en verkoopopties. Huur- en licentieovereenkomsten. Interfacedocumentatie en companion agreements.

Interfacemanagement bij uitbestedingsprojecten

Uitoefening van directiefuncties. Legal performance control.

Arbeidsrechtsvraagstukken bij uitbesteding van projecten

Arbeidsrechtelijke due diligence. Structurering en herkenning/preventie van ongewenste overgang van activiteiten. Optimalisering van personeelskosten. Onderhandeling met werknemersvertegenwoordigers. Belangenafweging en afvloeiingsregelingen. Overplaatsingsregelingen. Ondersteuning bij gesprekken met werknemers en ondersteuning tijdens vergaderingen van de onderneming.

Geschillen bij uitbestedingsprojecten

Prijsaanpassingen. Vaststellen van contractuele rechten. Arbitrale deskundig- adviesprocedures. Arbitrage en vertegenwoordiging voor de civiele rechter.

Notaris

Notarisering van transacties, kapitaalmaatregelen, verstrekken van onderpand, conversieprocessen, bedrijfsovereenkomsten, wijzigingen in de groep aandeelhouders, oprichtingsprocessen, algemene vergaderingen.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken