Innovation-Tech Product

act legal Restructuring Quick Check

Důležitá poznámka: využití této aplikace je možné pouze v německém insolvenčním právu. S inovativním nástrojem Restructuring Quick Check (rychlá kontrola restrukturalizace) vyvinutým pobočkou act legal Germany vyhodnocujeme proveditelnost vašeho projektu restrukturalizace z právního a ekonomického pohledu díky pár kliknutím ještě před implementací bez ohledu na to, zda uvažujete o reorganizaci, nebo o insolvenčním plánu.

Díky pár kliknutím načteme vaše data do našeho nástroje a určíme, jestli je restrukturalizace pro vaši společnosti vhodná, jakým způsobem je vhodné ji provést a jaké výsledky lze očekávat.

The act legal Restructuring Quick Check


Vstupní data

act legal Restructuring Quick Check vyžaduje jen základní finanční vstupní data, jejichž převážnou většinu lze nalézt v klasické finanční rozvaze.


Rozdělitelná aktiva v insolvenčním plánu

act legal Restructuring Quick Check nám pomáhá určit, která aktiva musí být započtena/zahrnuta ve kterém insolvenčním nebo reorganizačním plánu.


Insolvenční plán

Na základě těchto výsledků můžeme posoudit, zda je například insolvenční plán pro vaši společnost vhodným řešením.

Díky act legal Restructuring Quick Check jsme schopni poskytnout radu přímo k věci a zaručit nejen maximální transparentnost, ale také vysokou úroveň jistoty v plánování nadcházejících restrukturalizačních opatření.

Dr. Sven Tischendorf, MBA

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 21

Dr. Alexander Höpfner

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 7097 33

Dr. Felix Melzer

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 21

Innovation-Tech Product

A new level of contract drafting

Innovation-Tech Product

The Supplier Pool Tool

Innovation-Tech Product

act legal Restructuring Quick Check

Innovation-Tech Product

White Collar App

Innovation-Tech Product

act legal Socialplan Calculator

Innovation-Tech Product

LegalTegrity

Innovation-Tech Product

Aplikace “Dawn Raid”