Innovation-Tech Product

LegalTegrity

LegalTegrity je digitální řešení systému ochrany oznamovatelů pro digitální spolupráci mezi vaší společností a interními nebo externími oznamovateli.

Nová směrnice EU o ochraně oznamovatelů ukládá povinnost veškerým společnostem s alespoň 50 zaměstnanci implementovat systém oznamování trestných činů.

Právnické osoby nebo skupiny právnických osob se sídlem v Evropské unii, které mají alespoň 50 zaměstnanců nebo roční obrat alespoň 10 milionů Euro, mají nově povinnost zavést systém oznamování trestných činů, která vyplývá z požadavků evropské právní úpravy (konkrétně směrnice EU č. 2019/1937). Smyslem úpravy systému oznamování trestných činů je umožnit zaměstnancům anonymně nahlásit možné porušení zákona v rámci jejich společnosti prostřednictvím přednastavených procesů.

LegalTegrity poskytuje digitalizované řešení systému ochrany oznamovatelů pro malé a střední podniky.

S našimi experty na problematiku Compliance, Dr. Thomasem Altenbachem a Marcusem Columbu jsme vyvinuli nástroj LegalTegrity – moderní digitalizované řešení pro naše klienty, které zaručuje důvěryhodný anonymní a obousměrný komunikační kanál, který je 100 % v souladu s evropskou směrnicí o ochraně oznamovatelů.

LegalTegrity kombinuje naše letité zkušenosti expertů v oblasti Compliance s nejnovějšími IT technologiemi a bude vám krýt záda, když přijde na otázku ochrany oznamovatelů. Pokud budete muset podniknout další kroky, jsme připravení poskytnout poradenství ve všech státech Evropské unie, takže ihned po přijetí potenciálně rizikového oznámení můžeme společně zahájit nezbytné právní kroky.

Nástroj LegalTegrity funguje jako zabezpečená digitální poštovní schránka se dvěma přístupovými body – jedním pro oznamovatele a druhým pro vás nebo vaše specialisty. Oznamovatel zašle oznámení anonymně skrze webové rozhraní nebo mobilní aplikaci. Přednastavené otázky pomáhají správně definovat rozhodující faktické okolnosti v podávaném oznámení. Vy nebo vaši specialisté můžete pokládat oznamovateli upřesňující otázky prostřednictvím chatu (aniž by došlo k odhalení totožnosti oznamovatele).

LegalTegrity


LegalTegrity ve zkratce

LegalTegrity nabízí řešení přímé, a zároveň bezpečné interakce mezi oznamovatelem a příjemcem oznámení.


Přehled vašeho řídicího panelu

V uživatelském rozhraní můžete sledovat všechny příchozí oznámení a stav jejich zpracování. LegalTegrity poskytuje dokumentaci, která je zcela v souladu s úpravou GDPR a vytváří požadované výroční zprávy s rozhodujícími klíčovými ukazateli výkonnosti.


Dotazník šitý na míru

Díky dotazníku šitému na míru vám neuniknou žádné detaily. Náš uživatelsky přívětivý formulář obsahuje velké množství možností a lze ho tak přizpůsobit vašemu obchodnímu modelu, odvětví nebo zaměstnancům.


Dotazník šitý na míru

Úpravy dotazníku může správce provádět nezávisle a bez nutnosti jakýchkoliv předchozích znalostí.


Chytré notifikace

Vždy budete v obraze. Naše notifikace vás budou informovat kdykoliv přijde nové oznámení, a to prostřednictvím aplikace a e-mailu. Samozřejmostí jsou připomenutí důležitých zákonných lhůt, tak aby byly dodrženy zákonné povinnosti.


100 % anonymita

Nastaveno na nejvyšší míru ochrany oznamovatele. Kromě vyplněného dotazníku může oznamovatel kdykoliv nahrát další dokumenty. Všechna metadata budou automaticky šifrována tak, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele.


Přihlašování

Jednoduché a bezpečné přihlašování pro společnost, administrátory advokátní kanceláře i pro oznamovatele za účelem zjištění stavu vyřízení podaného oznámení.

Jednoduchá implementace s okamžitou dostupností.

LegalTegrity funguje na principu SaaS (software jako služba) a může tak být používán na jakémkoliv zařízení bez nutnosti instalace a aktualizace ihned po objednání. Jakákoliv instalace na místě tedy není potřebná. LegalTegrity ukládá data v souladu s nařízením GDPR bez ohledu na to, ve které zemi Evropské unie se vaše společnost nachází, což zaručuje, že budete i nadále dodržovat předpisy v této oblasti.

LegalTegrity je aktuálně dostupný ve více než 15 evropských jazycích. Nové jazykové verze průběžně přibývají.

Kromě licenčních poplatků zahrnují balíčky podporu zákaznického centra LegalTegrity ve vašem jazyce, digitální balíček pro seznámení se s rozhraním LegalTegrity a školení, které vám pomůže porozumět funkcím LegalTegrity.

Dr. Thomas Altenbach

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 46

Marcus Columbu

Attorney at law
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 32

Innovation-Tech Product

A new level of contract drafting

Innovation-Tech Product

The Supplier Pool Tool

Innovation-Tech Product

act legal Restructuring Quick Check

Innovation-Tech Product

White Collar App

Innovation-Tech Product

act legal Socialplan Calculator

Innovation-Tech Product

LegalTegrity

Innovation-Tech Product

Aplikace “Dawn Raid”