Innovation-Tech Product

Simple Contructing – jednoduché uzavírání smluv

Náš pomocník Simple Contracting pomáhá Vaší společnosti efektivněji pracovat se smlouvami

Proč byste ho měli potřebovat?

Protože:

  • nikomu se nechce číst 20 stránek nudného smluvního textu
  • valná většina smluv je psána právníky pro jiné právníky
  • zhuštěná a těžkopádná smluvní ustanovení znesnadňují identifikaci klíčových obchodních podmínek
  • specifický a nesrozumitelný právnický žargon vytváří rigidní vztah mezi stranami uzavírajícími smlouvu

Řešení? Simple Contracting

  • s návrhem formulace klauzule jsme přepracovali formulaci klauzulí tak, aby co nejjednodušším a nejpřímějším způsobem odrážela podstatu.
  • aby smlouvy byly čitelné a aby s nimi bylo snadné pracovat, používáme u šablon principy UX designu.

Takto vypracované smlouvy pomáhají uzavírat obchody rychleji, protože:

  • je snazší do takové smlouvy zapracovat změny
  • obchodní operace probíhají plynuleji
  • upevňuje vztah se spotřebiteli
  • srozumitelné smluvní podmínky jsou méně náchylné k tomu, aby byly spotřebiteli považovány za zneužitelné

Ștefan Botezatu

Managing Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefon: +40 756 049 286

Laura Estrade

Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefon: +40 745 625 882

Mihaela Poșircă

Partner
act legal Romania Botezatu Estrade Partners Bucharest, Romania
Telefon: +40 756 088 916

Innovation-Tech Product

A new level of contract drafting

Innovation-Tech Product

The Supplier Pool Tool

Innovation-Tech Product

act legal Restructuring Quick Check

Innovation-Tech Product

White Collar App

Innovation-Tech Product

act legal Socialplan Calculator

Innovation-Tech Product

LegalTegrity

Innovation-Tech Product

Aplikace “Dawn Raid”