Prawo pracy
Wynagrodzenia
Świadczenia pozapłacowe

Prawo pracy

Jesteśmy w grupie wiodących europejskich kancelarii oferujących doradztwo prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawców.

Prawo pracy w kontekście transakcji

Badania due diligence w zakresie prawa pracy. Skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na gruncie prawa pracy. Układy zbiorowe pracy. Modele podziału zysków. Integracja przedsiębiorstw po połączeniu.

Racjonalizacja i restrukturyzacja działalności

Zmiany w zakresie działalności zakładów. Całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności. Outsourcing. Redukcja zatrudnienia. Zaangażowanie rad pracowników. Agencje zatrudnienia. Programy wolontariackie. Obniżony wymiar czasu pracy. Wsparcie podczas spotkań z pracownikami. Zapobieganie strajkom.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Elastyczne systemy wynagrodzeń i świadczeń. Układy zbiorowe pracy. Modele czasu pracy. Elastyczne przydzielanie pracowników do poszczególnych zakładów pracy.

Rada pracowników. Reprezentacja pracowników

Kwestie związane ze strukturą i działalnością rad pracowników. Negocjacje układów zbiorowych pracy.

Zagadnienia bieżące związane z zatrudnieniem

Umowy o pracy. Systemy wynagradzania. Rozwiązywanie umów o pracę. Przenoszenie pracowników. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze. Oddelegowanie pracowników. Zakaz konkurencji. Referencje. Przeciwdziałanie dyskryminacji. Ochrona danych pracowników.

Spory

Reprezentacja przed sądami pracy i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Postępowania prowadzone przez komisje pojednawcze.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?