Pracovní právo
Odměňování
Zaměstnanecké benefity

Pracovní právo

Jsme považováni za přední evropské odborníky v oblasti pracovního práva poskytující zaměstnavatelům poradenství na míru.

Transakční pracovní právo

Due diligence v pracovním právu. Převod podniků. Restrukturalizace převodem. Reorganizační procesy. Návrhy nových kolektivně sjednaných pravidel a předpisů. Modely sdílení zisku. Integrace po fúzi.

Racionalizace a restrukturalizace

Změny / úpravy v provozu. Úplné nebo částečné uzavření provozů. Outsourcing činností. Snížení počtu zaměstnanců. Zapojení spolurozhodovacích výborů. Vyjednávání rovnováhy zájmů a sociálních plánů. Agentury práce. Schémata dobrovolných služeb. Kolektivní restrukturalizační dohody. Zkrácené pracovní úvazky. Jednání s úřady práce. Podpora během jednání se zaměstnanci. Prevence stávek. Návrh mediálního přístupu.

Optimalizace personálních nákladů

Flexibilita odměňování a bonusů. Změna tarifního prostředí. Kolektivní smlouvy společnosti. Interní zaměstnanecká sdružení. Modely pracovní doby. Flexibilní přiřazení zaměstnanců. Koncepce fondu. Variabilní systémy odměňování. Degrese mzdové křivky.

Kolektivní smlouvy / zastupování zaměstnanců

Záležitosti při spolurozhodování. Vyjednávání kolektivních smluv. Vedení při volbách do rady zaměstnanců. Přeskupení spolurozhodovacích struktur. Prozatímní opatření.

Každodenní záležitosti pracovního práva

Pracovní smlouvy. Systémy odměňování. Ukončení pracovních smluv. Převod zaměstnanců. Vytýkací dopisy. Ujednání částečných úvazků. Otázky dočasného přidělení. Nesoutěžní závazky. Reference práce. Záležitosti v otázkách údajné diskriminace. Ochrana osobních údajů zaměstnanců / přenos osobních údajů v rámci skupin společností. Další specifické otázky pracovního práva.

Pracovněprávní spory

Zastupování u pracovního soudu. Zastupování u Evropského soudního dvora. Zastupování při smírčím řízení.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi