act legal Slovakia

Expertné právne služby

Myslíme si, že na poskytovanie právnych služieb je potrebné činnosť klienta poznať a byť súčasťou jeho strategických rozhodnutí alebo aktivít.

Špecializujeme sa na hĺbkový právny audit, due diligence – právne previerky a obchodné transakcie a investície. Náš expertný tím tvoria právnici, odborníci pre dane, účtovníctvo a strategický manažment.
Právne služby poskytujeme v oblasti pracovnoprávnej agendy, kolektívnom vyjednávaní a pracovných sporoch vrátane zastupovania pred súdmi.
čitať viac
Právne poradenstvo poskytujeme v oblasti nehnuteľností, developerských projektov, stavebníctva, infraštruktúrnych projektov, PPP projektov a financovania.
čitať viac
Špecializujeme sa na zabezpečenie pohľadávok, akvizičné financovanie a správu ohrozených aktív. Právne poradenstvo poskytujeme aj v oblasti cenných papierov a regulácie bánk.
čitať viac
Sme najlepšími právnymi expertami pre IT&Telco, ako jediní sme pre túto oblasť získali päťkrát ocenenie Najlepšia právnická firma.
čitať viac
Vďaka unikátnej expertíze a skúsenostiam v insolvenčnom práve patríme medzi lídrov na trhu. Naše úspešné prípady sa stali pevnou súčasťou slovenskej právnej praxe.
Patríme medzi lídrov v oblasti riešenia sporov, máme významné úspechy v medzinárodných súdnych sporoch a arbitrážach.
čitať viac
Našou špecializáciu sú fúzie a akvizície, poradenstvo v oblasti možných kartelových dohôd, analýzy postavenia na trhu a stratégie ochrany pred nekalou súťažou či prípadnými sankciami.
čitať viac
Venujeme sa právnemu poradenstvu v oblasti zákona o odpadoch, ochrany vôd, ovzdušia a ďalších. Pomáhame pri zabezpečení správnych povolení, posúdení enviro rizík, či likvidácii odpadu.
čitať viac

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať